Renaat Huysmans

Renaat Huysmans, huis- & sportarts. Naast de klassieke huisartsgeneeskunde kan u bij mij ook terecht voor :

- kleine heelkunde: ingegroeide teennagels, hechtingen, verwijderen van kleine huidgezwellen.

- gynaecologisch nazicht: pilvoorschrift, uitstrijkjes, plaatsen van spiraaltjes en staafjes

- radiologie van extremiteiten: RX van hand, pols, onderarm, voet, enkel, onderbeen

- pediatrie: opvolgen zuigelingen, vaccinaties

Renaat Huysmans en Sofie Lauwers
Renaat, Sofie, Katleen en Sara

Sofie Lauwers

Mijn naam is Sofie Lauwers. In 2016 studeerde ik af aan de KULeuven, waarna ik met volle overtuiging en ‘goesting’ voor de richting huisartsengeneeskunde heb gekozen.

Mijn job als huisarts doe ik dagelijks met veel plezier. Mijn specifieke interesse voor sport breng ik tevens in de praktijk als zijnde sportarts. Zelf heb ik een passie voor atletiek, maar ook talloze andere sporten kunnen mij boeien. 

Ik ben Katleen Moens en master in de logopedie 

Omdat logopedie zo’n ruim behandelingsveld heeft, vind ik het nuttig om de deelgebieden waarin ik gespecialiseerd ben,  even op te lijsten:

- lees-, schrijf- en rekenachterstand,  al dan niet ten gevolge van dyslexie, disorthografie,  dyscalculie, A.S.S.

- ook als de dyslexie/ disorthografie blijft voor problemen zorgen op iets latere leeftijd ( = middelbaar) bij de tweede en de derde taal

 ( Frans/Engels)

- rekenproblemen in het middelbaar ( tot 4de middelbaar)

- Infantiel slikken- afwijkende mondgewoonten)

- functionele articulatiestoornissen

- leren leren

Katleen Moens

Sara De Reys

Sara De Reys en Katleen Moens

Mijn naam is Sara De Reys, logopediste en audiologe. Ik studeerde af als logopediste in 2013 waarna ik nog een opleiding audiologie startte. Ik ben momenteel ook werkzaam als audiologe in het UMC St. Pieter te Brussel. 

Binnen mijn behandelingsgebied als logopediste spits ik me voornamelijk toe op: 

- Reken-, lees-, schrijf-, als spellingproblemen (leerachterstand)

- Articulatiestoornissen 

- Infantiel slikken en afwijkende mondgewoonten

Naambordjes

Enkele sfeerbeelden van de praktijk

Mijn naam is Inge Spildooren.

Ik ben een zelfstandige vroedvrouw en verpleegkundige van opleiding.

Ik heb me verder gespecialiseerd in zorgmassages bij zieken (o.a. massages bij kanker), ouderen en dementerende personen en ook zwangerschaps- en babymassage.

 

Ik behaalde dit jaar ook het graduaat VIPH (postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk).

Sinds oktober 2019 kreeg ik de kans om als verpleegkundige de groepspraktijk te komen versterken.

 

In de toekomst kan je ook bij mij terecht voor preventieconsulten, opvolging voor diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en chronische nierinsufficiëntie, spirometrie, ECG-afnames, vaccinaties en inspuitingen.

Dit, steeds in samenspraak met een van artsen.

Inge Spildooren

Sara De Reys en Katleen Moens